Menu
Szybki kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Wiernych
NOWA EWANGELIZACJA

tel: +48 504-132-575
tel: +48 661-440-145

mtopolska@tlen.pl


Rekolekcje dla parafii, zakonów,seminariów, ruchów, grup i wspólnot modlitewnych

Małgorzata Stuła-Topolska

tel: +48 504-132-575

mtopolska@tlen.pl

 

Parafialne Grupy Formacyjne,

ewolucja duszpasterska parafii, nawrócenie pastoralne

i współodpowiedzialność świeckich

Mirosław Topolski

tel:+48 661-440-145

topolski@tlen.pl

Modlitwa za Polskę

GENEZA

Od wielu lat, głównie w środowisku ruchów, stowarzyszeń kościelnych i zakonów, Katolickie Stowarzyszenie Wiernych „Nowa Ewangelizacja” prowadzi ogólnopolską akcję modlitwy za miasta w Polsce. Współtworzy także przez swoich przedstawicieli prowadzone przez Ogólnopolską Radę Ruchów Katolickich, Odnowę w Duchu Świętym i międzynarodowe Stowarzyszenie Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji (ACCSE) okazjonalne Modlitwy i Nowenny za Naród oraz Krucjatę Modlitwy w intencji Nowej Ewangelizacji. Od roku 2010 Stowarzyszenie przekształca te akcje w stałą modlitwę o duchowe i moralne odrodzenie naszej Ojczyzny w formie Dzieła Modlitwy za Polskę.

 

DZIEŁO W DUCHU EKUMENIZMU

Wierzymy, że wzorem biblijnych dziesięciu sprawiedliwych (por. Rdz 18,32-33), gromadząc minimum 10% Polaków,                        tj. modlitewną dziesięcinę narodu ok. - 6.000.000 Polaków żyjących w Ojczyźnie i poza jej granicami - zmienimy na trwale życie Polaków w każdej jego sferze, na zgodne z prawem Bożym. Sami jesteśmy katolikami, ale mając świadomość, że Polacy to także chrześcijanie innych denominacji, zapraszamy wszystkich naszych Braci i nasze Siostry z różnych Kościołów chrześcijańskich do wspólnego modlitewnego „szturmu do nieba”.

Naszym celem nie jest budowanie kolejnej struktury lub organizacji religijnej, ale zebranie armii chrześcijan wstawiających się codziennie za Polskę. Chcemy oddać w ręce, a jeszcze bardziej w serca, wszystkich chrześcijan w Polsce i poza jej granicami to dzieło, abyśmy razem mogli je współtworzyć i dzięki temu stawać się bardziej jedno zgodnie z nakazem Jezusa:"... aby wszyscy stanowili jedno,jak Ty Ojcze, we Mnie, a Ja   w Tobie,aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył,żeś  Ty MNie posłał " ( J 17,21).

Każdy chrześcijanin na mocy Chrztu św. ma wystarczające prawo i mandat do włączenia się w to dzieło.                                                    To, czy skorzysta z tego przysługującego mu prawa, zależy od niego. Liczymy na każdego z Was !!!

 

UCZESTNICTWO

W Dzieło Modlitwy za Polskę może włączyć się każdy Polak ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.         Warunkiem uczestnictwa w tym Dziele jest wypełnienie i przesłanie do nas Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na naszej witrynie internetowej www.nowaewangelizacja.pl

Zgłoszenia przyjmujemy  drogą elektroniczną lub w formie pisemnej wysyłając do nas zgłoszenie listownie zamieszczając podstawowe dane w formie zamieszczonej w formularzu. Osoby nie posiadające jeszcze dostępu do internetu prosimy o kontakt w swoim środowisku z tymi, którzy taki dostęp mają i mogą im pomóc.

W formularzu zgłoszeniowym każdy chrześcijanin dobrowolnie zobowiązuje się od dnia jego wypełnienia do codziennej osobistej modlitwy w intencji odnowy duchowej i moralnej narodu polskiego oraz dodatkowo do podjęcia wybranych przez siebie form, wspierających duchowo to dzieło. Po wypełnieniu i przesłaniu do nas formularza zgłoszeniowego osoba otrzyma na podany adres e-mailowy automatyczne potwierdzenie udziału z osobnym numerem ewidencyjnym.

Każdy podejmujący to dzieło zostanie umieszczony na modlitewnej mapie Polski dostępnej na stronie głównej naszego Stowarzyszenia.

Modlitewna Mapa Polski (MMP) - ludzi zjednoczonych wspólną troską o dobro narodu w Polsce i za granicą - jest znakiem tej jedności.

Każdy chrześcijanin na mocy Chrztu św. ma wystarczające prawo i mandat do włączenia się w to dzieło. Liczymy na każdego z Was !!!


PRAKTYCZNE   ZASADY   "Modlitwy za Polskę" Ekumenicznego Dzieła łączącego chrześcijan w Polsce i poza jej granicami:

1. Jeżeli modlisz się już codziennie za Polskę - indywidualnie lub w innej podobnej akcji - to nic nie zmieniaj, nie mnóż swoich form modlitwy, tylko zarejestruj się, do MMP na znak jedności

2. Jeżeli jeszcze nie modlisz się codziennie za Polskę, to zacznij od DZIŚ w dowolnej ,wybranej przez Ciebie formie modlitwy i zarejestruj się do MMP

3. Jeżeli chcesz i możesz pomóc, to poszukaj w swoim środowisku min. 10 osób i zaproś ich do tego dzieła jako Animator MMP (pobierz Druk dla Animatora MMP).

4. Jeżeli nie masz komputera -wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wyślij  pocztą na podany poniżej adres, a my dokonamy rejestracji  za Ciebie.

Katolickie Stowarzyszenie Wiernych: „Nowa Ewangelizacja”                                              Polska, 42-205 Częstochowa, skrytka pocztowa nr: 1615


SUGESTIE

Chrześcijanie praktykują różnorodne formy modlitwy. Dlatego każdy może dołączyć do wspólnego skarbca formę modlitwy, którą rozezna w swoim sercu i na którą pozwalają mu codzienne obowiązki i możliwości.

Przykładowo:

modlitwa ustna: modlitwa spontaniczna, pacierz, modlitwa Anioł Pański, Ojcze Nasz, Credo, akty strzeliste, Chwała Ojcu, różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego, czytanie Biblii, odmawianie psalmów, litanie, śpiewy religijne, i inne;

modlitwa myślna: rozmyślanie, bycie sercem przy Panu w codziennych obowiązkach, adoracja Jezusa Eucharystycznego, medytacja, kontemplacja biblijna i inne;

modlitwa liturgiczna: Eucharystia, nabożeństwa, Liturgia Godzin i inne.

Modlitwę możemy wesprzeć:

uczynkami miłosierdzia co do duszy i ciała;

jałmużną, np. ofiary pieniężne lub wolontariat na rzecz osób potrzebujących w swoim otoczeniu

ofiarą cierpienia fizycznego czy duchowego (zwłaszcza osoby obłożnie chore)

ofiarą postu: wyrzeczenia, umartwienia w różnych formach (nie tylko post pokarmowy).

Przykładowe intencje modlitewne: za duchowy i moralny rozwój dzieci, młodzieży, za ludzi biznesu, nauki, sztuki i kultury, pracowników mass-mediów, internautów, więźniów, polityków, prawników, służbę zdrowia, za rządzących, o jedność chrześcijan, autorytety duchowe, o zgodę w narodzie, solidarność narodową etc.

Można modlić się ogólnie za Polskę jako naród lub w konkretnych sprawach Polski i Polaków.

Oprócz zaproponowanych intencji możemy tworzyć swoje własne.


ABY TO DZIEŁO SZYBKO OSIĄGNĘŁO SWÓJ CEL POTRZEBUJEMY

WIELU POMOCNIKÓW - ANIMATORÓW MMP  !!!


JEŚLI CHCESZ I MOŻESZ POMÓC, TO POBIERZ

Druk dla Animatora MMP i  DZIAŁAJ Z WIARĄ  !!!

 

wypelnij_formularz.jpg


Załączniki

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
DRUK dla Animatora MMP - do pobrania doc 75,50 KB pobierz