Menu
Szybki kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Wiernych
NOWA EWANGELIZACJA

tel: +48 504-132-575
tel: +48 661-440-145

mtopolska@tlen.pl

 

Rekolekcje dla dzieci

Małgorzata i Mirosław
Ciuraszkiewiczowie

miroslawc@gmail.com

tel: +48 880-815-382

tel: +48 784-013-034


Rekolekcje dla parafii, zakonów,seminariów, ruchów, grup i wspólnot modlitewnych

Małgorzata Stuła-Topolska

tel: +48 504-132-575

mtopolska@tlen.pl

 

Parafialne Grupy Formacyjne,

ewolucja duszpasterska parafii, nawrócenie pastoralne

i współodpowiedzialność świeckich

Mirosław Topolski

tel:+48 661-440-145

topolski@tlen.pl

Mapa Gwiaździstej Procesji Różańcowej "Z Maryją dla Polski"

Formularz zgłoszeniowy

Dane personalne

(plac, ulice miasta, między parafiami)

Dane adresowe

Oświadczenie

Oświadczam, że

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Katolickie Stowarzyszenie Wiernych "Nowa Ewangelizacja" jedynie w celach niezbędnych dla realizacji Gwiaździstej Procesji Różańcowej. (*zaznacz znakiem "x" wybrany kwadrat)

Informujemy, że zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r nr 101, poz. 926 ze zm.) podane powyżej dane personalne zostaną zabezpieczone i nie będą ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych z mocy prawa. Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Klikając w zaznaczone poniżej na tym formularzu zgłoszeniowym okienko zgłaszam swój udział w Gwiaździstej Procesji Różańcowej i jednocześnie potwierdzam prawdziwość wszystkich podanych danych personalnych oraz zaznaczonych opcji. Po kliknięciu wypełniony Formularz Zgłoszeniowy zostanie automatycznie przesłany drogą elektroniczną do chronionej bazy danych, a stamtąd zostanie wysłane na podany adres e-mailowy automatyczne potwierdzenie udziału z indywidualnym numerem ewidencyjnym. Prosimy o zachowanie tego potwierdzenia, a zwłaszcza zapamiętanie numeru ewidencyjnego, który należy podawać w każdorazowej korespondencji elektronicznej z nami.