Menu
Szybki kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Wiernych
NOWA EWANGELIZACJA

tel: +48 504-132-575
tel: +48 661-440-145

mtopolska@tlen.pl


Rekolekcje dla parafii, zakonów,seminariów, ruchów, grup i wspólnot modlitewnych

Małgorzata Stuła-Topolska

tel: +48 504-132-575

mtopolska@tlen.pl

 

Parafialne Grupy Formacyjne,

ewolucja duszpasterska parafii, nawrócenie pastoralne

i współodpowiedzialność świeckich

Mirosław Topolski

tel:+48 661-440-145

topolski@tlen.pl

Formularz zgłoszeniowy

Dane personalne

(plac, ulice miasta, między parafiami)

Dane adresowe

Oświadczenie

Oświadczam, że

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Katolickie Stowarzyszenie Wiernych "Nowa Ewangelizacja" jedynie w celach niezbędnych dla realizacji Gwiaździstej Procesji Różańcowej. (*zaznacz znakiem "x" wybrany kwadrat)

Informujemy, że zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r nr 101, poz. 926 ze zm.) podane powyżej dane personalne zostaną zabezpieczone i nie będą ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych z mocy prawa. Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Klikając w zaznaczone poniżej na tym formularzu zgłoszeniowym okienko zgłaszam swój udział w Gwiaździstej Procesji Różańcowej i jednocześnie potwierdzam prawdziwość wszystkich podanych danych personalnych oraz zaznaczonych opcji. Po kliknięciu wypełniony Formularz Zgłoszeniowy zostanie automatycznie przesłany drogą elektroniczną do chronionej bazy danych, a stamtąd zostanie wysłane na podany adres e-mailowy automatyczne potwierdzenie udziału z indywidualnym numerem ewidencyjnym. Prosimy o zachowanie tego potwierdzenia, a zwłaszcza zapamiętanie numeru ewidencyjnego, który należy podawać w każdorazowej korespondencji elektronicznej z nami.