Menu
Szybki kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Wiernych
NOWA EWANGELIZACJA

tel: +48 504-132-575
tel: +48 661-440-145

mtopolska@tlen.pl


Rekolekcje dla parafii, zakonów,seminariów, ruchów, grup i wspólnot modlitewnych

Małgorzata Stuła-Topolska

tel: +48 504-132-575

mtopolska@tlen.pl

 

Parafialne Grupy Formacyjne,

ewolucja duszpasterska parafii, nawrócenie pastoralne

i współodpowiedzialność świeckich

Mirosław Topolski

tel:+48 661-440-145

topolski@tlen.pl

Konferencja 1994

FORUM "EWANGELIZACJA 2000" - 29 IX - 1 X


W dniach 29 IX - 1 X 1994 r. odbyło się Forum "Ewangelizacja 2000" w kościele bł. Jadwigi w Krakowie, w którym uczestniczyło około 830 osób z Polski, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Austrii. Celem Forum było przybliżenie wezwania Ojca Świętego do nowej ewangelizacji oraz różnych sposobów jej realizacji. Zaproszonymi gośćmi byli: o. Manuel Casanova SJ, dyrektor Biura Ewangelizacji 2000 w Rzymie, s. Angeline Bukowiecki, założycielka Katolickiego Centrum Szkolenia Ewangelizacyjnego w Denver, ks. Pigi Perini, proboszcz parafii S. Eustorgio w Mediolanie, s. Frances Fitzsimons, koordynatorka Krucjaty Modlitwy w Anglii oraz Alvaro Grammatica, dyrektor szkoły ewangelizacji Wspólnoty św. Jana Chrzciciela z Camparmo, Włochy. Seminaria tematyczne prowadzone były przez gości zagranicznych oraz przez wykładowców PATu, KULu, moderatorów ruchów odnowy i świeckich zaangażowanych w ewangelizację.
Pierwszy dzień Forum poświęcony był ewangelizacji wobec zagrożeń współczesnego świata. Wezwanie do nowej ewangelizacji przedstawił o. M. Casanova w oparciu o podstawowe dokumenty kościelne: Evangelii nuntiandi, Pawła VI, Redemptoris missio, Jana Pawła II i konstytucję soborową Ad gentes. Wskazał na potrzeby obecnego momentu historii: przyrost ludności, brak jedności wśród chrześcijan, sekularyzację, materializm, obojętność religijną, a z drugiej strony głód prawdy, życia, prawdziwej solidarności. Wobec takich zagrożeń współczesnego świata potrzeba nowego zapału ewangelizacyjnego, nowych metod i sposobów wyrazu. W nowej ewangelizacji orędzie pozostaje to samo, nowość leży w nosicielach Ewangelii, którymi są odnowieni ludzie: "słudzy i świadkowie" (Dz 26, 16). Nowa ewangelizacja łączy nowe i stare, "Nova et vetera" - Mt 13, 52 ("podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare"). Z kolei o. Adam Żak SJ przedstawił społeczny kontekst ewangelizacji wskazując na uwarunkowania i czynniki społeczne charakteryzujące polskie społeczeństwo. Dwa seminaria poruszały temat New Age: New Age jako nowe narzędzie walki z Kościołem przedstawił ks. S. Dobrzanowski a New Age w świetle Biblii - ks. R. Pindel. Ostatni wykład ogólny s. F. Fitzsimons ukazał rolę Maryi, Gwiazdy ewangelizacji, której Niepokalanemu Sercu Paweł VI powierzył dzieło nowej ewangelizacji. W tym dniu uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp Jan Szkodoń.
Tematem drugiego dnia były inicjatywy Ewangelizacji 2000. O. M. Casanova przedstawił projekt ogólnoświatowych rekolekcji kapłańskich, które mają odbyć się w dniach 10 -14 XI 1995 r. w Aulii Pawła VI w Watykanie dla 6300 kapłanów z całego świata. Tematem rekolekcji będzie Wezwanie do jedności (J 17, 18-23). Sesje popołudniowe rozpoczął ks. Pigi Perini z Mediolanu, który omówił strategię odnowy parafii w oparciu o system komórek parafialnych, tj. małych grup spotykających się co tydzień w domach parafian, których celem jest ewangelizacja całej parafii. S. Frances przedstawiła Krucjatę Modlitwy w intencji nowej ewangelizacji, podkreślając, że każdy wierzący w Chrystusa wezwany jest do nieustannej modlitwy o robotników na żniwo Pańskie. Ostatnim tematem dnia była posługa uzdrawiania w Kościele katolickim przedstawiona przez s. A. Bukowiecki SNC. Seminaria tematyczne kontynuowały temat dnia. Uzupełnieniem było seminarium na temat możliwości współpracy ekumenicznej w ewangelizacji prowadzone przez ks. J.S. Gajka z KULu, seminarium panelowe o środkach społecznego przekazu i ewangelizacji wizualnej oraz seminarium poświęcone ewangelizacji w więzieniu.
Trzeci dzień przyniósł prezentację katolickich szkół ewangelizacji. O. M. Casanova omówił ACCSE/2000 - Stowarzyszenie Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji, którego celem jest popieranie tworzenia i rozwoju szkół przez wzajemną pomoc i współpracę. Następnie przedstawione zostały trzy szkoły i metodologie: szkoła DZIEJE II: Nawrócenie, Głoszenie, Wspólnota jako szkolenie parafian prowadzące do przekształcenia parafii we wspólnotę ewangelizującą; kerygmatyczna szkoła ewangelizacji prowadzona przez Wspólnotę Św. Jana Chrzciciela, której celem jest przekazanie każdemu katolikowi prostym językiem bogactwa wiary katolickiej poprzez kursy oparte na Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła i polska Szkoła Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego, przygotowująca uczestników przez 8 tygodni do wyjazdów misyjnych. Szkoły te były szczegółowo przedstawione na seminariach. Dwa seminaria prowadzili moderatorzy polskich ruchów odnowy: ks. H. Bolczyk z Ruchu Światło-Życie i o. J. Kozłowski SJ z Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Forum "Ewangelizacja 2000" było spojrzeniem w przyszłość ku Trzeciemu Tysiącleciu chrześcijaństwa, uświadomiło nam potrzebę zjednoczenia wysiłków, doświadczeń i programów ewangelizacyjnych, by Kościół mógł uczynić wielki krok na drodze ewangelizacji, wkroczyć w nowy etap swojego misyjnego dynamizmu. Było odpowiedzią na słowa Jana Pawła II z Redemptoris missio, 3: "Mam wrażenie, że nadszedł moment zaangażowania wszystkich sił kościelnych w nową ewangelizację i misję wśród narodów. Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się od tego najpoważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa wszystkim ludziom". Maria Kantor
Kraków