Menu
Szybki kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Wiernych
NOWA EWANGELIZACJA

tel: +48 504-132-575
tel: +48 661-440-145

mtopolska@tlen.pl


Rekolekcje dla parafii, zakonów,seminariów, ruchów, grup i wspólnot modlitewnych

Małgorzata Stuła-Topolska

tel: +48 504-132-575

mtopolska@tlen.pl

 

Parafialne Grupy Formacyjne,

ewolucja duszpasterska parafii, nawrócenie pastoralne

i współodpowiedzialność świeckich

Mirosław Topolski

tel:+48 661-440-145

topolski@tlen.pl

Konferencja "Niebezpieczeństwo gender, a Twoja odpowiedź"

2198.jpg

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - on line :  kliknij TUTAJ

 

PROGRAM KONFERENCJI 24.10.2015r sobota

6:00 - 7:45   - rejestracja uczestników

7:45 - 8:00   - przygotowanie do Eucharystii

8:00 - 9:00   - EUCHARYSTIA - przewodniczy: bp. prof. dr hab. Antoni Długosz

9:15 - 10:30 - "Pułapka gender - jak zatrzymać ideologię niszczącą  nasze rodziny ? "  -  ks. dr hab. Dariusz Oko

10:30-10:45 - przerwa

10:45-12:15 - "Odebrać dzieciom niewinność-gender i inne współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży"                                                                                                                                                  - ks. Sławomir Kostrzewa 12:15-12:30 -  przerwa

12:30-13:15 - "Prawa obywateli,w tym rodziców i wychowawców wobec  ideologii gender" - Karina Walinowicz

13:15-14:15 - przerwa obiadowa

14:15-15:00- "Stop seksualizacji dzieci i młodzieży"  - Mirosław Strumiński

15:00-15:30 - Podsumowanie konferencji

 

1. PODSTAWOWE   INFORMACJE

CEL KONFERENCJI: pogłębienie świadomości Polaków w aspekcie gender - ideologii dewastacji rodziny, poprzez          wyposażenie szczególnie rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów, studentów oraz zainteresowanych osób          w "praktyczne narzędzia" wiedzy: teologicznej, psychologicznej, etyczno-moralnej i prawnej w sferze wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z nauką Kościoła katolickiego.

 • Uczestnikiem konferencji może zostać jedynie osoba pełnoletnia, duchowna lub świecka, która akceptuje temat, program i dopełni warunków uczestnictwa
 • Każdy uczestnik konferencji otrzyma w ramach kosztów konferencji: identyfikator, płytkę CD z tekstami  wystąpień mówców oraz ich prezentacjami i materiałami praktycznymi do niekomercyjnego wykorzystania, a podczas przerw kawę lub herbatę
 • Zamówione opcjonalnie cateringowe obiady będą dostarczone ich Odbiorcom na salę konferencji

2.  KOSZT  UDZIAŁU  W  KONFERENCJI - 40 zł

Prosimy o wpłacanie należności  za udział w jednej transzy na poniższe:

konto: 78 1020 1664 0000 3502 0135 2830 PKO BP

Katolickie Stowarzyszenie Wiernych "Nowa Ewangelizacja"                                                                                             42-217 Częstochowa,  ul. Pułaskiego 1/3 m.14

 • W tytule wpłaty prosimy wpisać: darowizna na cele statutowe - konferencja
 • Jeśli wpłacana kwota jest opłatą  za więcej niż jedną osobę, prosimy zaznaczyć wyraźnie imiona-nazwiska i kwoty         w tytule wpłaty,tak abyśmy mogli zarejestrować opłatę każdego  z uczestników !

3.  REJESTRACJA  UCZESTNIKÓW

 • wyłącznie internetowa ze strony: www.nowaewangelizacja.pl
 • Formularz ONLINE do wypełniania na stronie www.nowaewangelizacja pod linkiem: TUTAJ
 • Prosimy o przysyłanie do nas wyłącznie  drogą internetową kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez  naciśnięcie przycisku:  "Prześlij". Po wysłaniu wypełnionego  formularza  zostanie  automatycznie wygenerowane do Odbiorcy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na konferencję, na które nie należy odpowiadać.
 • Uczestnikiem konferencji stają się wyłącznie tylko te osoby, które w terminie do 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zgłoszenia, dokonają jednorazowej pełnej wpłaty całości kosztów uczestnictwa w konferencji w wysokości: 40 zł. Powyższy warunek jest podyktowany wyłącznie ograniczoną ilością miejsc w auli konferencyjnej.
 • Po dokonaniu pełnej wpłaty zostanie do danej osoby wysłany drogą internetową, e-mail z  odpowiednim  potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji.
 • Na miejscu konferencji uczestnicy zgłaszają  się do recepcji, która będzie czynna 24.10.2015r  od godz. 6:00-7:45 w kaplicy św. Józefa przy Jasnej Górze, (wejście od ulicy Klasztornej ).                                                             Kapłanów prosimy o zabranie ze sobą swoich alb i stuł oraz tekstów liturgii Mszy Świętej - Oremus.
 • Zamówienie cateringu (obiadu)  nie jest warunkiem koniecznym udziału w konferencji, ale stanowi opcję dodatkową.

 • Wpłaty za catering należy dokonywać na podane poniżej konto firmy:                                                                PPHU "JACPOL" Jacek Pawlikowski, ul. Piotrkowska 12/14, 42-200 Częstochowa 
 • konto: 40 1140 2017 0000 4602 0272 3591 mBank

 • Uprzejmie informujemy, że z uwagi na jedniodniowy czas trwania konferencji nie organizujemy dla uczestników zamiejscowych żadnych noclegów w Częstochowie, ani też nie pośredniczymy w ich rezerwacji. Zainteresowane tym osoby odsyłamy do rezerwacji indywidualnych w Domu Pielgrzyma przy J.Górze,ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1/31 tel: 34/ 377 75 64
 • W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt drogą e-mailową:opcja preferowana) : ewangelizacjaczestochowa@gmail.com

4.  ZGODA  NA  PRZETWARZANIE  DANYCH

 • Uprzejmie informujemy, że każdy uczestnik konferencji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) jest proszony w formularzu zgłoszeniowym o wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych  w formie przytoczonej poniżej:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym zgłoszeniu wyłącznie dla celów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia konferencji: "Niebezpieczeństwo gender-a Twoja odpowiedź. Nie bądź obojętny, możesz być skuteczny", zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

 • Jednocześnie zgodnie z art.24 ust.1  w/w ustawy przyjmuję do wiadomości że:                                                      - wyłącznym administratorem tak zebranych danych osobowych jest Katolickie Stowarzyszenie Wiernych                   "Nowa Ewangelizacja" z siedzibą w Częstochowie ul. Pułaskiego 1/3 m.14  - jako organizator konferencji                    - przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania                                      - podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w w/w konferencji.

Załączniki

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
PROJEKT PLAKATU aktualny pdf 377,71 KB pobierz