Menu
Szybki kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Wiernych
NOWA EWANGELIZACJA

tel: +48 504-132-575
tel: +48 661-440-145

mtopolska@tlen.pl
kontakt@nowaewangelizacja.pl

Rekolekcje dla dzieci

Małgorzata i Mirosław
Ciuraszkiewiczowie

miroslawc@gmail.com

tel: +48 880-815-382
tel: +48 784-013-034

Odpowiedzialni za Rekolekcje dla Dzieci

Kochani Rodzice!

Jeżeli pragniecie, aby Wasze dzieci doświadczyły bliskiego spotkania z Jezusem, to te rekolekcje są dla nich.
Jezus powiedział:...”pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie zabraniajcie im...”. Jest to upomnienie ale
i nakaz dla rodziców, aby przyprowadzać dzieci do Jezusa.

Małgorzata i Mirosław Ciuraszkiewiczowie

Małgorzata – magister teologii, ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski. Pracuje jako katechetka
i nauczycielka wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. Formowała się w Ruchu Światło – Życie
i we Wspólnocie Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea". Od ponad 30  lat zaangażowana aktywnie w życie Kościoła.

Mirosław – magister pedagogiki, specjalność doradztwo zawodowe, ukończył  Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. Od wielu lat zaangażowany aktywnie  w życie Kościoła. W latach 2000 -2003 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Rodziców Rodzin Wielodzietnych, w ramach którego wraz z żoną zorganizował m.in. ewangelizacyjny festyn rodzinny z okazji Dnia Matki pod patronatem Prezydenta  Miasta Częstochowy Tadeusza Wrony i Arcybiskupa Metropolity Stanisława Nowaka. Podobne festyny zainicjował i prowadził w parafii św. Melchiora Grodzieckiego w Częstochowie.

Rodzice sześciorga dzieci.

W latach 2000 - 2007 w ramach Domu Modlitwy prowadzili ewangelizację małych grup. W latach 2003 – 2005 pełnili funkcję koordynatorów Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Marka - Winnica Częstochowa. Organizowali i prowadzili rekolekcje dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Od 2009r. członkowie Stowarzyszenia „Nowa Ewangelizacja”, we władzach Zarządu. Obecnie skupili się na autorskich rekolekcjach  dla dzieci ze szkoły podstawowej. Paleta rekolekcji, którą dysponują, pozwala prowadzić szczególnie rekolekcje dla dzieci przygotowujących się do Sakramentu I Komunii Św., dzieci rocznicowych oraz opuszczających szkołę podstawową.

Prowadzą także warsztaty, rekolekcje i katechezy ewangelizacyjne dla kleryków WSD, zakonów, ruchów kościelnych. W praktyczny sposób przedstawiają czym jest ewangelizacja, oferują bogactwo metod, form i środków, które jej służą np.: orędzie ewangelizacyjne, świadectwo, rozmowa kerygmatyczna, ewangelizacja „od drzwi do drzwi” itp.

Wiedzę i doświadczenie zdobywali w Szkole Nowej Ewangelizacji im. św. Marka w Stryszawie, uczestnicząc w następujących kursach:  „Filip”, „Paweł”,  „Apollos”, „Jan”, „Mojżesz”, „Pięćdziesiątnica”, „Abraham”,  „Modlitwy Charyzmatycznej”, „Józef”,  „Formacja animatorów Domów Modlitwy”, „Ogień Ducha Św.”

oraz przez udział w konferencjach i kongresach takich jak:

  • Międzynarodowa Konferencja Ewangelizacyjna „Zgodnie z Prawdą w duchu wiary – Idźmy wspólnie bez rywalizacji” Jasna Góra 2003 r.,
  • Ogólnopolska Konferencja „Ewangelizacja drogą do odrodzenia człowieka” Częstochowa 2005 r.,
  • Konferencja Ewangelizacyjna w Presov – Słowacja 2005 r.
  • Konferencja „Kurs Alfa” – Warszawa 2012 r.
  • IV Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji - Jasna Góra 2017 r.

Autorskie rekolekcje dla dzieci i młodzieży:

Rekolekcje ewangelizacyjne „Mały Zacheusz”

są pierwszymi rekolekcjami ewangelizacyjnymi dla dzieci i mogą być prowadzone w każdej grupie wiekowej 
szkoły podstawowej.

Celem rekolekcji jest pomoc dzieciom w nawiązaniu osobistej relacji z Jezusem. Czas trwania: 3 dni.

Rekolekcje ewangelizacyjne „Mały Jan”

są kolejnymi rekolekcjami ewangelizacyjnymi dla dzieci, które uczestniczyły już w rekolekcjach „Mały Zacheusz”.

Celem rekolekcji jest pomoc w stawaniu się umiłowanym uczniem Jezusa. Czas trwania: 4 dni.

Rekolekcje  ewangelizacyjne „Mały Paweł”

są przeznaczone dla dzieci, które wcześniej uczestniczyły w rekolekcjach „Mały Zacheusz” i lub „Mały Jan”.

Celem rekolekcji jest pomoc w odkrywaniu i wykorzystaniu wszystkich swoich talentów, aby pokazać innym Jezusa.
Czas trwania: 5 dni.

Rekolekcje Wielkopostne "Uwierz i nawróć się"

są przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Celem rekolekcji jest doprowadzenie dzieci do osobistego spotkania z Jezusem Zbawicielem.

Czas trwania: 3-4 dni.

Rekolekcje Wielkopostne "Misja Jonasza"

są przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Celem rekolekcji jest odkrycie swojego powołania.

Czas trwania: 3-4 dni.

Rekolekcje Wielkopostne "Chleb Życia"

są przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Celem rekolekcji jest spotkanie z żywym Jezusem w Eucharystii.

Czas trwania 3-4 dni.

Rekolekcje Wielkopostne "Bóg jest Światłością"

są przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Celem rekolekcji jest spotkanie z żywym Jezusem w Eucharystii.

Czas trwania 3-4 dni.

Rekolekcje Adwentowe " A Słowo Ciałem się stało"

są przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Celem rekolekcji jest odkrycie Słowa Bożego.

Czas trwania 3 dni.