Menu
Szybki kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Wiernych
NOWA EWANGELIZACJA

tel: +48 504-132-575
tel: +48 661-440-145

mtopolska@tlen.pl

 

Rekolekcje dla dzieci

Małgorzata i Mirosław
Ciuraszkiewiczowie

miroslawc@gmail.com

tel: +48 880-815-382

tel: +48 784-013-034


Rekolekcje dla parafii, zakonów,seminariów, ruchów, grup i wspólnot modlitewnych

Małgorzata Stuła-Topolska

tel: +48 504-132-575

mtopolska@tlen.pl

 

Parafialne Grupy Formacyjne,

ewolucja duszpasterska parafii, nawrócenie pastoralne

i współodpowiedzialność świeckich

Mirosław Topolski

tel:+48 661-440-145

topolski@tlen.pl

Polecane książki

Książki:
1.Ralph Martin: "Kościół katolicki przy końcu wieku. Co mówi Duch do Kościoła" –Wydawnictwo "Kairos", Wrocław – Kraków 1996
2.O.Tom Forrest, CSsR: "Zróbmy to! Gorliwe głoszenie misji Chrystusa" – Wydawnictwo "Exodus", Częstochowa 2003
3.Giuseppe Macchioni: –Ewangelizacja w parafii. Metoda "komórek". – Wydawnictwo WAM, Kraków 1997
4.Ks. Artur Sepioło: "Nowa ewangelizacja. Śladami Jana Pawła II." – Wydawnictwo "M", Kraków 2001
5.Raniero Cantalamessa: "Wiara, która zwycięża świat" – Wydawnictwo "Serafin", Kraków 2006
6.Ks. Krzysztof Pawlina: "Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce po 1989 roku"– Wydawnictwo Sióstr Loretanek 1995
7.Materiały z Międzynarodowej Konferencji Ewangelizacyjnej: "Kościół katolicki III tysiąclecia wspólnotą świadków Jezusa" – Wydawnictwo "Exodus", Częstochowa 2002
8.Jose Prado Flores: "Jak ewangelizować ochrzczonych"– Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie,1993
9.Jose Prado Flores: "Formacja uczniów"– Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie,1992
10.Jose Prado Flores: "Sekret Pawła"– Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 1996
11.Salvador Gomez, Jose Prado Flores: "Jak głosić Jezusa"– Wydawnictwo "Jedność", Kielce 1999
12.Emilien Tardif, Jose Prado Flores: "Jezus żyje"– Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 1996
13. Emilien Tardif, Jose Prado Flores: "Dookoła świata bez walizki"–Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 1995
14.Thomas Forrest, Jose H.Prado Flores: "Jezus Chrystus uzdrowiciel mojej osoby"– Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie,1991
15.Briege Mckenna, Henry Liberstat: "Abyście wierzyli"– Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1991
16.S.Briege Mckenna, O.Kevin Scallon: "Jezus jest moim Zbawicielem"– Wydawnictwo "M", Kraków 1995
17.Jose H. Prado Flores, Angela M. Chineze: "Effata! Otwórz się"– Wydawnictwo "Jedność", Kielce, 2007
18.S.Roberta Socha: "Spotkał Go. Szaweł z Tarsu."– Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2005
19.Jacek Dudzic: "Nowoczesna ewangelizacja"– Wydawnictwo Rhema, Lublin 2004
20.Paul McGuire: "Jak ewangelizować new age"– Dom Wydawniczy "Nazaret", Toruń 1995
21.Keith A.Fournier "Ewangeliczni katolicy"– Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 1998
22.Ks.Edward Staniek: "Nowa ewangelizacja – rekolekcje"– Oficyna Wydawnicza "Barbara", Kraków 1994
23.Karol Fromont: "Radość głoszenia Dobrej Nowiny, czyli…"– Wydawnictwo Rhema, Lublin 2004
Można zakupić, kontakt: karolinawilkfromont@gmail.com

Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym
1."Głosić Dobrą Nowinę"– nr 8, 1995
2."Potrzeba nowej ewangelizacji"– nr 1, 2007
3."Kurs Alfa"– nr 5, 2002

Ekumeniczne
1.John Wimber, Kevin Springer: "Ewangelizacja w mocy"– Instytut Wydawniczy Agape, Warszawa 1985
2.Christian A.Schwarz : "Naturalny rozwój Kościoła. Osiem niezbędnych cech zdrowego Kościoła"– Chrześcijański Instytut Biblijny, Warszawa 2000
3.Christian A.Schwarz, Christoph Schalk: "Naturalny rozwój Kościoła. Praktyczny przewodnik."– Chrześcijański Instytut Biblijny, Warszawa 2001
4.Robert E. Coleman: "Ewangelizacja według planu Mistrza"– Wydawnictwo "Łaska i pokój", Warszawa 1985
5.Floyd McClung: "Na progu piekła”- Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 1994
6.Loren Cunningham, Janis Rogers: "Czy to naprawdę Ty, Panie"– Wydawnictwo "Hallelujach", Wrocław 1994

Artykuły
1.O.Fred Ritzhauput SJ: "Głoście Pana aż przyjdzie"– Ad Christum Redemptorem nr 2, 1991
3.O.Guido Gockel: "Nowa wspólnota owocem nowej ewangelizacji"–Ad Christum Redemptorem XII 1990
3.O.Guido Gockel: "Wspólnota życia chrześcijańskiego warunkiem skutecznej ewangelizacji"–Ad Christum Redemptorem nr 2, 1991
4.Ks.prof Józef Kudasiewicz: "Jezus Chrystus – ewangelizator"– Ad Christum Redemptorem XII 1990
5.Ks.Henryk Bolczyk: "Ewangelizacja w Kościele i przez Kościół"– Ad Christum Redemptorem XII 1990
6.Danuta Szelejewska: "Służebna rola środków masowego przekazu w dziele ewangelizacji"–"Karmel" nr4/2001 (81)
7.Ks.Wiesław Mróz: "Internet – szansa duszpasterska"– "Karmel" nr4/2001 (81)

Czytelnia

POLECANE ARTYKUŁY
Dokumenty Kościoła

Poniżej w załączniku kilka dokumentów dotyczących: ewangelizacji. Roli świeckich w Kościele, śpiewu i muzyki w liturgii, oraz kilka innych materiałów. Mamy nadzieję, że przydadzą się w życiu wspólnoty i nie tylko.

Parafia
Program Odnowy Parafii. Dla zainteresowanych tematyką polecam moją pracę magisterską z teologii pastoralnej dotyczącą odnowy parafii- patrz Czytaj więcej i załącznik. Miłej lektury :)) kontakt: topolski@tlen.pl 661-440-145