Menu
Szybki kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Wiernych
NOWA EWANGELIZACJA

tel: +48 504-132-575
tel: +48 661-440-145

mtopolska@tlen.pl


Rekolekcje dla parafii, zakonów,seminariów, ruchów, grup i wspólnot modlitewnych

Małgorzata Stuła-Topolska

tel: +48 504-132-575

mtopolska@tlen.pl

 

Parafialne Grupy Formacyjne,

ewolucja duszpasterska parafii, nawrócenie pastoralne

i współodpowiedzialność świeckich

Mirosław Topolski

tel:+48 661-440-145

topolski@tlen.pl

SUGESTIE

Chrześcijanie praktykują różnorodne formy modlitwy. Dlatego każdy może dołączyć do wspólnego skarbca formę modlitwy, którą rozezna w swoim sercu i na którą pozwalają mu codzienne obowiązki i możliwości.

Przykładowo:

modlitwa ustna: modlitwa spontaniczna, pacierz, modlitwa Anioł Pański, Ojcze Nasz, Credo, akty strzeliste, Chwała Ojcu, różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego, czytanie Biblii, odmawianie psalmów, litanie, śpiewy religijne, i inne;

modlitwa myślna: rozmyślanie, bycie sercem przy Panu w codziennych obowiązkach, adoracja Jezusa Eucharystycznego, medytacja, kontemplacja biblijna i inne;

modlitwa liturgiczna: Eucharystia, nabożeństwa, Liturgia Godzin i inne.

 

Modlitwę możemy wesprzeć:

uczynkami miłosierdzia co do duszy i ciała;

jałmużną, np. ofiary pieniężne lub wolontariat na rzecz osób potrzebujących w swoim otoczeniu

ofiarą cierpienia fizycznego czy duchowego (zwłaszcza osoby obłożnie chore)

ofiarą postu: wyrzeczenia, umartwienia w różnych formach (nie tylko post pokarmowy).

 

Przykładowe intencje modlitewne: za duchowy i moralny rozwój dzieci, młodzieży, za ludzi biznesu, nauki, sztuki i kultury, pracowników mass-mediów, internautów, więźniów, polityków, prawników, służbę zdrowia, za rządzących, o jedność chrześcijan, autorytety duchowe, o zgodę w narodzie, solidarność narodową etc.

Można modlić się ogólnie za Polskę jako naród lub w konkretnych sprawach Polski i Polaków.

Oprócz zaproponowanych intencji możemy tworzyć swoje własne.