Menu
Szybki kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Wiernych
NOWA EWANGELIZACJA

tel: +48 504-132-575
tel: +48 661-440-145

mtopolska@tlen.pl


Rekolekcje dla parafii, zakonów,seminariów, ruchów, grup i wspólnot modlitewnych

Małgorzata Stuła-Topolska

tel: +48 504-132-575

mtopolska@tlen.pl

 

Parafialne Grupy Formacyjne,

ewolucja duszpasterska parafii, nawrócenie pastoralne

i współodpowiedzialność świeckich

Mirosław Topolski

tel:+48 661-440-145

topolski@tlen.pl

Konferencja 1995

FORUM "EWANGELIZACJA 2000"Częstochowa, 28.09-01.10.1995 - Jasna Góra, aula Jana Pawła II

Zaproszeni mówcy

o. Manuel Casanova SJ

Ur. 1932r. w Hiszpanii, w 1949 wstapił do Towarzystwa Jezusowego. Po święceniach pracował 20 lat w Indiach. Po powrocie do Hiszpanii w 1973r. promował odnowę charyzmatyczną, prowadząc seminaria, szkolenia i rekolekcje. Przez 11 lat był przewodniczącym konferencji ogólnokrajowej i rekolekcji kapłańskich. Głosił konferencje w wielu krajach Europy i Afryki.

Od 1987r. jest dyrektorem kontynentalnego Biura Ewangelizacji 2000 w Rzymie, które wspomaga i koordynuje prace ośrodków, przygotowuje rekolekcje i spotkania oraz wydaje biuletyn Ewangelizacja 2000


s. Frances Fitzsimons SMG

Ur. 1925r. w Irlandii, w 1944r. wstąpiła do Zgromadzenia Służebniczek Matki Bożej, ukończyła studium nauczycielskie w 1948r. Przez 20 lat była dyrektorką szkoły średniej. Krucjatę Modlitwy w Anglii rozpoczęła w 1989r.
Krucjata Modlitwy w intencji Nowej Ewangelizacji 2000 została rozpoczeta w 1987r. Jest zaproszeniem do wspólnej modlitwy, ofiary i postu o świat bardziej chrześcijańskidzięki ewangelizacji i przez nią. Podjęło ją ponad 4000 wspólnot kontemplacyjnych i 1400 grup modlitewnych na całym świecie (w Polsce - 10 klasztorów i 40 grup).

 

s. Angeline Bukowiecki SNC

Ur. 1937r. w Kanadzie, 1962r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek. W 1971r. ukończył studia teologiczneze specjalizacją teologi dogmatycznej i fundamentalnej w St. Louis University School of Divinity. Jest współzałożycielką franciszkańskiego zgromadzenia Sióstr Nowego Przymierza (Sister of the New Covenant), utworzonego w 1979r. W latach 1991 - 1992 s. A Bukowiecki była międzynarodowym koordynatorem ACCSE/2000 w Rzymie.
W 1986r. opracowała program "Dzieje Apostolskie 2: Nawrócenie, Głoszenie, Wspólnota". To wszechstronne szkolenie umozliwia formację ewangelizującej wspólnotyparafialnej, dokonywanej przez system małych grup w parafii.

 

Alvaro Grammatica

Ur. w 1964r. we Włoszech, od 10 lat stały członek Wspólnoty Jana Chrzciciela. Studiował filozofię na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, którą ukończył w 1989r. Założył szkoły ewangelizacji w Meksyku, San Domingo, na Kubie, W Austrelii, Włoszech i Polsce. Od 1979r. zaangażowany jest w odnowie charyzmatycznej
Wspólnota Jana Chrzciciela została zatwierdzona jako prywatne stowarzyszenie wiernych na podstawie kan. 299 Kodeksu Prawa Kanonicznego przez kard. Camilo Ruini, wikariusza generalnego w diecezji rzymskiej, w dniu 15.01.1992r. Szkoła ewangelizacji wspólnoty jest członkiem ACCSE/2000 Europe (Stowarzyszenie Koordynatorów KatolickichSzkół Ewangelizacji)